לימוד קבוצתי


עד 6 ילדים בקבוצה (החל מגיל 4 ועד כיתה ז)