שיעורים פרטיים


אחד על אחד עם המדריכה כך שהתלמיד/ה מקבל/ת מאה אחוז תשומת לב אישית.