תגבור ילדים


תגבור ילדים  בקבוצות למידה קטנות. כאשר המטרה העיקרית היא לצמצם פערים, להדביק את הקצב ולתרום למוטיבציה של הילדים. הלמידה מתבצעת בקבוצות קטנות.